Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

4 Me by Julie Bernardin, Paris


Funky and fabulous jewels by Julie Bernardin. 4 Me can be found in a sheer abundance of shops. Don't miss it! You can also visit www.juliebernardin.com and get a load of all the breath-taking collections.

P.S. The pictures below depict my fav pieces! I'm head over heels about them!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας μου φτιάχνουν την μέρα!