Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

The Beckhams are expecting a new member in their family!!!

David Beckham confirmed it!
Only an hour ago, he wrote on his official Facebook page:
"

I've got some great news to tell you all. Victoria and I are expecting our fourth child this summer. The boys are very excited about the arrival of a new brother or sister."

Wow, this came out of nowhere! I haven't heard of anything about pregnancy or else, and I was surprised! I hope everything will be fine, and of course the baby to be healthy! I want it to be a girl. We know that the couple wants a baby girl after 3 boys, and I want to see how Victoria will dress her!

 Congrats! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας μου φτιάχνουν την μέρα!