Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

5 Pictures Showing Why To Dislike -even HATE- Lady Gaga's Style


Apart from the fact that I think she has a very ugly face, I also believe she is overestimated. Ok yes, she does have a couple of good pop songs but she is definitely horrible under a bounch of dolls as a dress and gadgets as big hats on her head.. What's more, she has done nothing important to be treated like a goddess!! I mean there are lots of pop singers with better voices and captivating beauty. Anyway, check out these pictures which represent her ugliest outfits till today! I'd love to hear your opinion, too! :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας μου φτιάχνουν την μέρα!